17. ERGEN GÜNLERİ
6-8 ARALIK 2012, SAMSUN


Eş Başkanlar
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu

Bilim Kurulu
Doç. Dr. Ayşe Rodopman Arman
Prof. Dr. Meral Berkem
Doç. Dr. Tezan Bildik
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Doç. Dr. Burak Doğangün
Doç. Dr. Taner Güvenir
Prof. Dr. Müge Tamar
Prof. Dr. Tümer Türkbay
Prof. Dr. Yankı Yazgan

Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Devrim Akdemir
Araş. Gör. Dr. Zehra Babadağı
Uzm. Dr. Saliha Baykal
Araş. Gör. Dr. Filiz Bayrıl
Prof. Dr. Saynur Canat
Araş. Gör. Dr. Mahmut Çakır
Uzm. Psk. Tülay Çalık
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Uzm. Dr. Esra Çöp
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
Araş. Gör. Dr. Bünyamin Kasap
Doç. Dr. Bedriye Öncü
Psk. Dr. Neslihan Rugancı
Araş. Gör. Dr. Dicle Sapmaz
Araş. Gör. Dr. Serkan Şahin
Psk. Dr. Zeynep Tüzün
Prof. Dr. Yankı Yazgan
Araş. Gör. Dr. Zeynep G. Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Murat Yücee-posta: ergengunleri2012@yahoo.com
web: www.ergengunleri2012.com
Tel: 0362.3121919-3696

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

HABERLER/GELİŞMELER

ARAMA
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Kızılırmak Deltası

Web sitesi: Koray Karabekiroglu