Türkçe English

Annenin Çalışmaya Başlaması İle İlgili SorularBabaanne ve Anneanne Arasında Gidip Gelmesi Onu Olumsuz Etkiler mi?

Soru: Kızım 5 aylık olduğunda çalışmaya başlayacağım. Eşimin annesi ve benim annemle aynı semtte oturuyoruz. Kızıma belirli bir sırayla baktırmak istiyorum (10 gün annem 10 gün kayınvalidem gibi). Benim sorum anneanne ve babaanne değişikliği kızımı olumsuz etkiler mi? Bakma süreleri uzun mu kısa mı olmalı? Ayrıca kendi evimde mi onların evinde mi olması da-ha iyi?

Yanıt: Babaanne ve anneanne arasında değişim olmasının sakıncalı olacağını sanmıyorum. İkisi de her zaman onun büyükanneleri. Sizin ev veya onların evinde olması da çok önemli ol-mayabilir. Ancak küçük yaşlarda çok sayıda değişimin uyumu zorlaştırma ve gelişim için geçe-cek süreyi uyumla harcama riski nedeniyle, mekânda süreklilik açısından daha çok sizin evinize gelmelerini öneririm. Ayrıca, önemli olan sizin kurallarınızın ve beklentilerinizin onlar tarafın-dan da anlaşılıyor olması ve çocuğunuza ortak, tutarlı mesajların gitmesi. Her zaman farklı fi-kirler olacaktır. Hatta bu bence belirli bir ölçüde olumludur. Ancak beklentiler, ödül ve ceza konuları eğer çelişkiler içerirse o zaman çok sakıncalı olabiliyor. Ona dikkat edin. Öte yandan sizin kendinizin ve eşinizin de onlarla ilişkinizin ve iletişiminizin kalitesi de çok çok önemli.

Çalışmaya Başlayıp Başlamama İkileminden Nasıl Kurtulabilirim?

Soru: Ben kızım doğduğunda, onun ruhsal ve fiziksel gelişiminin daha sağlıklı olacağı dü-şüncesiyle iş hayatıma ara vermeye karar verdim ve hiç çalışmadım. 1 ay sonra kızım 2 yaşına basacak ve bana da uygun iş teklifleri geliyor. Bu teklifler karşısında ikilemde kalıyorum. Bil-diğim kadarıyla 3 yaşına kadar bebeğin anneyle beraber olması en sağlıklısı. Acaba ben 2 yaşın-da bebeğimi anneannesine bırakıp çalışmaya başlasam yanlış yapmış olur muyum? Yoksa 1 sene daha beklesem mi? Ama beklemeye karar verirsem daha sonra belki iyi teklifler alamayacağım. Elime geçen fırsatları kaçırmasam mı? Lütfen beni bu ikilemden kurtarın.

Yanıt: Bu tip durumlar/ikilemler artık günümüzde ve özellikle Batı toplumlarında çok daha fazla yaşanmaya başladı. Bu konuda çocuk ruh sağlığı uzmanı gözüyle şunları söyleyebilirim: Erken çocukluk döneminde (özellikle 0-3 yaş) temel güven duygusunun oluşması ve sağlamlaş-ması çok önemli. Bunda bebeğin doğuştan getirdiği özellikleri yanı sıra çevresel birtakım fak-törlerde etkili. Bu çevresel etkenlerden belki en öncelikli olanı anne/bakım vericiyle çocuğun kurduğu güven ilişkisi. Bunun sağlanması için de özellikle;

 • Anne veya bakım vericinin (bakıcı, anneanne vs.) birbirlerinin sözel ve sözel olmayan me-sajlarına uygun (anladığını belli eden, çok fazla ve çok az olmayan) tepkiler vermesi, yani onu anladığını, onu gördüğünü belli etmesi ve onun “var olduğunu” hissetmesine yardımcı olması,

 • Bakım vericinin hemen her gün çocukla ilişkiye girmesi, bakım vericilerin çok fazla değişmemesi,

 • Öte yandan, anne/bakım vericinin duygusal yönden güçlü/huzurlu olması, güven duygusu-nun kendisinde de gelişmiş olması vs. önemli.

  Tüm bunlar sağlanabildiği ölçüde çevresel etkenler üç aşağı-beş yukarı sağlanmış olacaktır. Sizin yaşadığınız ikilem özellikle bir başka noktada çok önemli olabilir. O da sizin mutlu, hu-zurlu ve tatmin içinde olmanız. Eğer içinizde ukde kalacak ve sonradan “keşke” diyecekseniz, bu durum çocuğunuza ister istemez yansıyabilir. İleride suçluluk (karşılıklı olarak) doğuracak bir ilişki tarzı gelişebilir. Sözün kısası, işe başlamanız çok doğal. Yukarıdaki koşullara dikkat edin derim. Öte yandan şu soruların yanıtlarını sorgulayın:

 • Alternatif iş olanaklarından her birinin avantaj ve dezavantajları neler?

 • Sizin yokluğunuzda bebeğinizin bakımını büyük ölçüde üstlenebilecek biri var mı?

 • Kendinizde ne kadar enerji ve motivasyon hissediyorsunuz?

 • İş ve bebekle ilgili olası stres faktörleri ve riskler neler ve hazırlığınız var mı?

 • Maddi durumunuz açısından bir işe başlamanın sizin için önemi ne?

  Kızım Arkamızdan 1 Saat Ağlıyormuş...

  Soru: Kızım tam 2 yaşında. 3 aylıktan beri aynı bakıcı tarafından bakılıyor. 15 aylık olana kadar ben de evdeydim. Son 2 haftadır arkamızdan ağlıyor. Evdeyken sürekli aynı odada, ya-nında oturmamızı istiyor. Her isteğini ağlayarak yaptırmaya çalışıyor. Acaba onu bırakıp gide-ceğimi düşündüğü için mi böyle bağımlı oldu? Nasıl davranmalıyım?

  Yanıt: Yeni başlayan bu bağlılık, yaşadığı yeni bir olaya, bir stres etkenine bağlı olarak te-tiklenmiş olabilir. Öte yandan, bağlılık, inatçılık dönemsel ve gelişimsel bir değişiklik de olabi-lir. Ağladığında, inatlaştığında sizin tavırlarınız bu özelliklerinin/davranışlarının pekişmesini ya da yatışmasını sağlayacaktır. Ayrıca büyük bir ihtimalle ne yaparsanız yapın bu davranışları sı-fırlanmayacaktır. Sorunu yaşadığınız zamanlarda, önceden anne-baba, büyükler olarak belirle-diğiniz eylem planını hayata geçirin. Yani önceden bir tutum konusunda netleşin, bunu sabırla uygulayın. Onu susturmak için “dil dökmek”, “tehdit/korkutma/ödül” gibi yöntemleri kullan-mayın. Onunla pazarlık, anlaşma yapmak için mutlaka sessizce onun susmasını ve sakinleşmesi-ni bekleyin. Sakinleşene kadar siz de sakinliğinizi bozmayın, çünkü o ağlamaklı, gergin oldu-ğunda sizin hemen her türlü olumlu ya da olumsuz tepkiniz onun tutumunu o sırada pekiştirebi-lir. Belki sakince dikkatini kaydırabilirsiniz. Tabii, dediğim gibi bazen ne yaparsanız yapın ağ-laması, inatlaşması ve sonuçta dediğini yaptırması, sizin davranışlarınızı değiştirmesi devam edecek. Zaten doğal olan da bazen onun kazanması olacaktır.

  9 Aylık Bebek Anneden 3 Hafta Ayrılırsa Bebek Nasıl Etkilenir?

  Soru: Şu anda 5 aylık olan bir oğlumuz var. Yaklaşık 9 aylık olduğunda, annesinin iş nede-niyle 3 hafta süreyle yurtdışına çıkma ihtimali var. Böyle bir şey olursa bebek nasıl etkilenir?

  Yanıt: 3 haftalık ayrılık biraz uzun ama telafi edilemez bir durum da denemez. Anne yok-sunluğu sendromu benzeri bir depresif dönem yaşama riski var. Ancak onun yerine kalan kişiler (bilhassa bir kadın: anneanne, bakıcı vs.) bu durumu belli ölçüde telafi edebilir. Tekrar bir ara-ya gelme döneminde anneye biraz soğuk davranabilir. Birkaç gün içinde geçebilecek bir durum, moral bozmadan eski uyumu sağlamanın yolları aranabilir. Bu geçiş dönemlerinde, yani ayrıl-ma ve tekrar bir araya gelme dönemlerinde diğer bakıcıyla birlikte annenin üçlü zaman geçir-mesi, kişi değişimlerinin hızlı bir şekilde yapılmaması iyi olacaktır.


  Dr. Koray Karabekiroğlu


 • En iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenir... Türkçe Anasayfa English Home Page
  Bu sitede yer alan yazıların her türlü yayın hakkı Dr. Koray Karabekiroğlu'na ait olup; kendisinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre yazılı izin alınmadan söz konusu yazıların herhangi bir bölümü veya tamamı iktibas edilemez veya herhangi bir usul ile çoğaltılamaz. Kaynak göstermek ve bilimsel kurallara riayet edilmek kaydı ile alıntı yapılması mümkündür.

  Çocuk ve Hayat üzerine her şey için tıklayın

  Web sitesi: Koray Karabekiroglu