Türkçe English

Stres küçük yaştaki çocukları nasıl etkiler?

Stres faktörleri her çocuk için farklı etkiler yaratsa da, bazı çocuklar bu etkilere diğerlerine göre daha hassas olsa da, stres etkenlerinin varlığı ve şiddeti arttıkça, her çocuk/bebek kendi içinde etkilenebilir. Başka bir deyişle, stres etkenlerinin varlığında dahi nispeten olumlu bir davranış ve duygulanım görüntüsü içinde olan bir bebek, stres etkenleri ortadan kalktığında, ya da hafiflediğinde, daha önce göstermediği ölçüde, daha iyi bir görüntü sergileyebilir. Öte yandan, psikososyal gelişimi tamamen normal olan bir bebek, tek bir stres etkeni ile ciddi ruhsal sıkıntı içine girebilir. Stres etkenlerinin çocuğu etkileme şiddeti, o etkenin süresi, şiddeti, anlamı, telafi mekanizmaları, çocuğun bilişsel kapasitesi, gelişim düzeyi vs. gibi faktörler tarafından şekillenir. Önemli bir nokta da, çocuk/bebek herhangi bir sorun ortaya koymuyor diyerek, olası stres faktörlerinin görmezden gelinmemesi gerekir. Ancak, belirli şiddetteki stres hayatın her aşamasında var olmaya devam edecek, zaman zaman itici güç olacaktır. Önemli olan, bu olasılıkların farkında olmak, gerekli önlemleri almak ve stresle baş etme yöntemlerini ve becerilerini geliştirmektir.

Bebekleri Etkileyen Psiko-sosyal Stres Etkenleri Nelerdir?

Bu yaşlar için (0-4 yaş) tanımlanmış, önemli stres faktörleri olarak aşağıdakiler sayılabilir (Tablo 1.4.1)

Tablo 1.4.1 Bebekler için Ruhsal-Toplumsal ve Çevresel Zorlayıcılar Kontrol Listesi

Çocuğa destek veren birincil kişiler ile ilgili zorluklar

 • Kardeş doğumu
 • Birincil bakım veren çevrede değişiklik
 • Evlat edinilme
 • Koruyucu aile yanında kalma
 • Kurum bakımında olan çocuk
 • Anababa ölümü
 • Aileden bir başkasının ölümü
 • Aileden olmayan önemli birinin yitimi
 • Evde şiddet
 • Duygusal örselenme
 • Evlilikle ilgili geçimsizlik
 • Anababanın tıbbi hastalığı (akut ya da kronik, tanımlayın)
 • İhmal
 • Evde yeni bir erişkin olması
 • Anne-babanın boşanması ya da ayrı yaşaması
 • Anne-babanın ruhsal hastalığı
 • Anne-babanın çocuktan ayrılması (örn. şehir dışında iş, hastaneye yatış)
 • Anne-babanın ayrılması (iş nedeniyle)
 • Anne-babanın madde kullanması
 • Bedensel örselenme
 • Çocuğun evden alınması
 • Kardeşle önemli uyuşmazlık ya da şiddet
 • Cinsel örselenme
 • Kardeşin ruhsal hastalığı
 • Kardeşin madde kullanımı

  Sosyal Çevredeki Zorluklar
 • Kültür çatışmaları
 • Ayrımcılık
 • Ailenin sosyal desteğinin yetersiz olması
 • Tek anababalı aile

  Eğitim/ Çocuk bakımı ile ilgili zorluklar
 • Ev dışında 9 saatten uzun süren bakım
 • Çocuğa bakım sağlayanlarda çok sayıda değişiklik
 • Yüksek okul diploması olmayan anababa
 • Anababanın okur-yazar olmaması ya da düşük okur-yazarlık
 • Okul öncesi ortamın niteliğinin düşük olması (örn. sağlık ve güvenlik kaygıları, çocuk/eğitici oranının yüksek olması, büyük gruplar, eğitimi yetersiz eleman, sosyal ve duygusal gelişime yetersiz önem verilmesi)

  Oturma, barınma ile ilgili zorluklar
 • Evden ayrılma
 • Evsizlik
 • Çok sayıda taşınma
 • Isı, elektrik, su ve telefon sağlamada sorunlar
 • Güvensiz ya da çok kalabalık ortamda barınma

  Ekonomik zorluklar
 • Güvensiz, sağlıksız yiyecek
 • Çok fazla borç
 • Yoksulluk ya da yoksulluğa yakınlık

  İşle ilgili zorluklar
 • Anababanın işinin tehlikeli ya da zorlayıcı olması (sivil)
 • Askeri konuşlandırma
 • Ebeveynin işinin olmaması
 • Ebeveynin iş kaybı tehdidi

  Sağlık-bakıma ulaşmada zorluklar
 • O bölgede yetersiz sağlık hizmetleri
 • Sağlık güvencesinin yetersiz olması ya da olmaması

  Çocuğun Sağlığı
 • Çocuğun hastaneye yatması
 • Çocukta tıbbi bir hastalık (akut ya da kronik) çocuk kazası/yaralanması (örn:hayvan ısırığı, araç kazasında yolcu olması)
 • Çocuğa uygulanan tıbbi girişim(ler)

  Yasal/kanuna karşı haklarda karşılaşılan zorluklar
 • Çocuk Koruma Hizmetlerinin devreye girmesi
 • Çocuğun cinayete tanık olması
 • Anababa boşanması sırasında çocuk velayeti ile ilgili tartışmalar
 • Göçmen olmak
 • Anababanın tutuklanması, hapsi
 • Anababanın cinayete tanık olması

  Diğerleri
 • Kaçırılma (tanımlayın, aile üyesi ya da bir başkası tarafından)
 • Çocuğun şiddete tanık olması (evde ya da ev dışında)
 • Epidemik (örn.AIDS)
 • Doğal afet (örn. Yangın, deprem)
 • Savaş/terör

  Bebeği etkileyen çevresel unsurlar boyuta göre mikrobağlam ve makrobağlamda ele alınabilir. Birkaç unsur bir araya geldiğinde etkilenme daha fazla olabilir. Bazı unsurlar birbirlerinin etkilerini artırırken (ör, yoksulluk ve eğitimsizlik), bazı unsurlar nispeten birbirinden bağımsız kabûl edilebilir. Hangi faktörlerin (ör, kültürel beklentiler, zekâ düzeyi, yetersiz uyaran, genetik özellikler, besinsel yetersizlikler, vs.) psikiyatrik bir bozukluğun oluşumunda (ör, regülasyon bozuklukları, depresyon, vs.) daha önemli bir neden olduğu yine diğer faktörlere bağlı olarak (ör, kişisel özellikler, toplumsal yapı, cinsiyet, yaş, yer ve zaman, vs.) değişim gösterir. Her bir uzmanlık alanı bazı faktörleri daha öncelikli olarak değerli bulabilir (ör, sosyologlar ekonomik nedenlere, antropologlar kültürel unsurlara, psikologlar bireysel deneyimlere daha fazla vurgu yapabilir). Günümüzde yaygın olarak kabûl gören transaksiyonel modele göre tüm faktörler birbirleriyle etkileşim içindedir ve bebek ruh sağlığı uzmanı tüm bu faktörleri ayrıntısı ile ele almaya çalışır.

  KAYNAKLAR

  DelCarmen-Wiggins R, Carter AS (2001). Introduction-Assessment of infant and toddler mental health: advances and challenges. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40:8-10.

  Flouri E, Buchanan A (2003). The role of father involvement in children’s later mental health. Journal of Adolescence, 26:63-78

  Karabekiroğlu K, Rodopman-Arman A, Berkem M (2006). Relation of Offspring’s Psychiatric Diagnosis to the Timing of Parental Depression. World Psychiatric Association International Congress, July 12-16, Istanbul, Turkey. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2):Supp1, 257

  Lamb ME, Teti DM, Bornstein MH, Nash A. (2002). Infancy. In: Child and Adolescent Psychiatry. A Comprehensive Textbook. s.293-295 3.Ed: Lewis M. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA

  Seifer R, Dickstein S (2000). Parental Mental Illness and Infant Development. In: Handbook of Infant Mental Health.. S.145-160. 2. Ed: Zeanah Jr. CH. The Guilford Pres. New York

  Zahn-Waxler CJ (2003) Emotional Regulation and Developmental Health: Infancy and Early Childhood. Children of Depressed Mothers. In: Zuckerman BS, Lieberman AF, Fox NA s. 203-219. Johnson & Johnson Pediatric Institute. USA

  Zeanah CH, Boris NW, Larrieu JA (1997) Infant Development and Developmental Risk: A Review of the Past 10 Years. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36:165-178


  Dr. Koray Karabekiroğlu


 • En iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenir... Türkçe Anasayfa English Home Page
  Bu sitede yer alan yazıların her türlü yayın hakkı Dr. Koray Karabekiroğlu'na ait olup; kendisinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre yazılı izin alınmadan söz konusu yazıların herhangi bir bölümü veya tamamı iktibas edilemez veya herhangi bir usul ile çoğaltılamaz. Kaynak göstermek ve bilimsel kurallara riayet edilmek kaydı ile alıntı yapılması mümkündür.

  Çocuk ve Hayat üzerine her şey için tıklayın

  Web sitesi: Koray Karabekiroglu