Türkçe English

DR. KORAY KARABEKİROĞLU KİMDİR?

Yeni: Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu'nun muayenehanesi Atakent/Samsun'da açıldı.
Bilgi almak için 0555.736 44 33 ya da 0362.428 00 43 numaralı telefonları arayabilirsiniz...1977 yılının Ağustos ayında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğrudan ilkokul 2. sınıftan başladığı eğitim hayatını 1984-1987 yılları arasında Antalya'nın Finike ilçesinde sürdürdü. 1987 yılında başladığı ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni birincilikle kazandı. 2000 yılında Tıp Doktoru (M.D.) oldu. 2000 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2005 yılında tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda 2005 yılı itibariyle Yrd. Doç., Nisan 2010 itibariyle Doç. Dr. ve Mart 2016 itibariyle de Prof. Dr. ünvanını aldı. 2014-2018 yılları arasında ikinci üniversite olarak Anadolu Ün. Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca Eylül 2021'de ek doktorasını tamamladı ve Klinik Sinirbilim Doktoru (Ph.D.) oldu.

(Ağustos 2023 itibariyle) Halen, OMÜTF. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. İngilizce, İtalyanca, Fransızca bilmektedir. Evlidir, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Bilimsel yayınları: Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 110’dan fazla araştırma makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 120’den fazla bildirisi ve çok sayıda panel konuşması bulunmaktadır. Yayınları, erken dönem (1-3 yaş) psikiyatrisi, nörogelişimsel bozukluklar, çocuk ve ergen psikiyatrisi eğitimi ve çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları alanlarında yoğunlaşmaktadır. Onbir kitap yazarlığı, çok sayıda kitap bölümü yazarlığı ve çevirisi bulunmaktadır.

Yayımlanan kitapları:

 • Ben Kimim? Ruh ve İrade , Nobel Akademik Yayıncılık, (408 sayfa), Birinci baskı, Ankara, 2023 [ISBN: 978-625-42-7846-4]
 • Ben ve Sen (Roman) , Karina Yayınevi, (469 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-625-84-4007-2]
 • Baba Olmak: Babanın Ruhsal Rehberi , Say Yayınları, (392 sayfa), Dördüncü baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0477-3]
 • Beni Hiç Anlamıyorsun: Ergen Ruh Sağlığı , Say Yayınları, (312 sayfa), İkinci baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0367-7]
 • Gençlik Başımda Duman: Ergenin Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (304 sayfa), İkinci baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0324-0]
 • Çocuğun Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (160 sayfa), Üçüncü baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0280-9]
 • Bebeğime Nasıl Davranmalıyım? , Say Yayınları, (272 sayfa), İkinci baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0221-2]
 • Bebeğin Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (231 sayfa), İkinci baskı, İstanbul, 2019 [ISBN: 978-605-02-0219-9]
 • Bebek Daha Doğmadan , Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:17, (104 sayfa) Samsun, 2012 [ISBN: 978-605-87130-4-8]
 • Aman Dikkat: Dikkat ve Öğrenme Sorunları , Say Yayınları, (424 sayfa), Dördüncü baskı, İstanbul, 2022 [ISBN: 978-605-02-0069-0]
 • Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? , Say Yayınları, (400 sayfa), Altıncı baskı, İstanbul, 2021 [ISBN: 978-975-468-925-9]
 • Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi , Say Yayınları, (448 sayfa), Üçüncü baskı, İstanbul, 2023 [ISBN: 978-975-468-851-1]
 • Anne-Babalar İçin Bebek Ruh Sağlığı Rehberi , Say Yayınları, (456 sayfa), ikinci baskı, İstanbul, 2015 [ISBN: 978-975-468-785-9]

  Kazandığı ödüller

 • 2021. Outstanding Research Award- 2nd Place (Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi)
 • 2012. TÜBA-GEBİP’e [Türkiye Bilimler Akademisi- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı] Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 2012 yılı resmi adayı gösterilme
 • 2010. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü
 • 2010. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.
 • 2008. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim Adamı Ödülü.
 • 2008. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi En İyi Araştırma Makalesi Ödülü.
 • 2008. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.
 • 2007. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri İkincilik Ödülü.
 • 2007. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.

  Dr. Koray Karabekiroğlu'nun ayrıntılı Özgeçmişi için tıklayınız...

 • Kazandığı burs ve destekler

 • 2023 “8. “Ailelerin Özel Gereksinimli Çocuklarını Kabul Sürecinin Ve Bu Süreci Etkileyen Degiskenlerin Boylamsal Olarak Incelenmesi”, TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma projelerini destekleme programı. 122K725, Yardımcı Araştırmacı,
 • 2019 “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların duygu tanıma becerileri ve serum oksitosin düzeyler” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2019 Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı, Proje Yöneticisi, 2019. PYO.TIP.1904.19.012 [5.300,00 TL]
 • 2017 “Karolinsta Institute- Within the framework of the Erasmus+ Programme, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals (Organisational Support)"
 • 2013. “Kronik Tik Bozukluğu ve Tourette Sendromu Tanısı Konulan Çocuklarda Regulatuar T Hücre Düzeyleri ve Semptom Alevlenmeleri İle İlişkisinin İncelenmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2013 Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı, Proje Yöneticisi, 2013. PYO.TIP.1904.13.009 [11.990,56 TL]
 • 2012. 17. Ergen günleri. Düzenleme Kurulu Başkanı, 6-8 Aralık 2012, Samsun (ulusal kongre) (Bu kongre TUBITAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, bu kongre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1923) BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı tarafından da desteklenmiştir.)
 • 2012. OMÜ Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı (1921): IACAPAP [Uluslar arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği] kongresine katılım bursu. Paris 21-25 Temmuz, 2012. Fransa
 • 2012. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çocuklarda korpus kallosumda meydana gelen değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile niceliksel incelenmesi]
 • 2012. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konulan ve metilfenidat tedavisi başlanması kararı verilen çocuklarda tedavinin serum ghrelin düzeyleri üzerine olan etkisinin incelenmesi]
 • 2011. Türkiye Psikiyatri Derneği- Samsun-Sinop Şubesi tarafından destek [Çocuklarda Tourette Sendromu (TS) ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile alerjik hastalıkların ilişkisi]
 • 2010. IACAPAP tarafından Donald Cohen Burs Programı. (Çin)
 • 2010. Türkiye Psikiyatri Derneği- Samsun-Sinop Şubesi tarafından destek [Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Düzeyleri Arasındaki İlişki]
 • 2008. TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler- Projesi, 107K501, Proje Yöneticisi [Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi]
 • 2006. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Şizofren ebeveynlerin ve çocuklarının beyin MRI ve klinik özellikleri- Dört yıllık izlem çalışması]
 • 2006. Berlin Tıp Fakültesi tarafından 6. Berlin Yaz Okulu: “Bir bilim olarak psikiyatri” Bursu.
 • 2004. ESCAP (Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği) ve IACAPAP (Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Avrupa Araştırma Semineri Bursu.
 • 1997. İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü tarafından İtalya’nın Floransa kentinde İtalyanca dil eğitimi bursu;


  Diğer etkinlikler:
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)
 • Bebek Ruh Sağlığı DErneği Yönetim Kurulu üyesi (2012- )
 • Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu başkanı (2010- )
 • E-COST (Avrupa Birliği Çalışma Grupları) Tourette Sendromu Çalışma Grubu üyesi
 • 2002-2005 yılları arasında, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği asistan komisyonu başkanlığı yaptı.
 • Bu süre içinde 2002’de Romanya, 2004’de İngiltere ve 2005’de İstanbul’da yapılan Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu (APAF/EFPT) yıllık forumlarında Türkiye’yi temsil etti.
 • Ayrıca, 2004 ve 2005 yıllarında APAF çocuk Psikiyatrisi Asistanları Avrupa Temsilciliği ve
 • 2005’de İzlanda’da, 2006’da Polonya’da gerçekleşen UEMS (Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliği)-CAP (çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) yıllık toplantılarında gözlemcilik yaptı.
 • 22 uluslar arası hakemli psikiyatri dergisinde hakemlik yapmaktadır.
 • Öte yandan, halen http://www.cocukhayat.com isimli, temel olarak çocuk psikiyatrisi ile ilgili internet sitesinin kurucusudur ve yöneticiliğini yapmaktadır.

  Dr. Koray Karabekiroğlu'nun ayrıntılı Özgeçmişi için tıklayınız...

 • GÜNCEL HABERLER


  GÖRDÜĞÜ ÜLKELER
  Almanya (2005/06/10/23)
  Amerika B.D. (2015)
  Andorra (2016)
  Arnavutluk (2015)
  Avusturya (2010/18/23)
  Belçika (1998, 2002)
  Birleşik Arap Emirlikleri (2008)
  Bosna Hersek (2006)
  Bulgaristan (2001/22)
  Çek Cumhuriyeti (2010/11/16)
  Çin Halk Cumhuriyeti (2010)
  Danimarka (2014)
  Estonya (2011)
  Fas (2002)
  Filipinler (2019)
  Finlandiya (2011)
  Fransa (1998, 2002/12/16)
  Gürcistan (2014/22)
  Hırvatistan (2006/10/15/18)
  Hindistan (2005)
  Hollanda (1998, 2002)
  İngiltere (2004)
  İspanya (2002/16)
  İsveç (2014/17)
  İsviçre (2010/17)
  İtalya (1997/98, 2002/04/10/16)
  İzlanda (2005)
  KKTC (1993/95, 2011/13/23)
  Karadağ (2015)
  Kosova (2015)
  Liechtenstein (2010)
  Lüksemburg (1998)
  Macaristan (2003/18)
  Makedonya (2015)
  Malezya (2005)
  Malta (2017)
  Mısır (2003)
  Monako (1998, 2002)
  Nepal (2005)
  Polonya (2006)
  Portekiz (2002/18)
  Romanya (2002)
  Rusya (2011)
  San Marino (2016)
  Singapur (2005)
  Slovakya (2010)
  Slovenya (2010/18)
  Tayland (2005)
  Türkiye (Her yıl)
  Vatikan (1998)
  Yunanistan (1998, 2011/15/17/19/22)


  DR. KORAY KARABEKİROĞLU'NUN KİTAPLARI
  BEBEK RUH SAĞLIĞI
  ERGEN RUH SAĞLIĞI
  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
  DiKKAT VE ÖĞRENME
  DOĞUM ÖNCESİ
  BEBEK GELİŞİM
  BEBEK RUH SAĞLIĞI- II
  ÇOCUĞUN RUHSAL GELİŞİMİ
  ERGENİN RUHSAL GELİŞİMİ
  ERGEN RUH SAĞLIĞI-II
  BABANIN RUHSAL REHBERİ
  FELSEFİ/ PSİKOLOJİK ROMAN
  FELSEFE DENEMESİ
  PSİKİYATRİ DENEMESİ


  En iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenir... Türkçe Anasayfa
  Bu sitede yer alan yazıların her türlü yayın hakkı Dr. Koray Karabekiroğlu'na ait olup; kendisinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre yazılı izin alınmadan söz konusu yazıların herhangi bir bölümü veya tamamı iktibas edilemez veya herhangi bir usul ile çoğaltılamaz. Kaynak göstermek ve bilimsel kurallara riayet edilmek kaydı ile alıntı yapılması mümkündür.

  Çocuk ve Hayat üzerine her şey için tıklayın

  Web sitesi: Koray Karabekiroglu