17. ERGEN GÜNLERİ
6-8 ARALIK 2012, SAMSUN


Poster Ödülü

Bu yıl araştırma poster bildirileri arasından seçilecek en iyi postere Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafindan 1000 TL ödül verilecektir.

 • Poster bildiri özetleri 250-500 sözcük olmalıdır.
 • Araştırma poster bildirileri Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Poster bildirileri için son gönderim tarihi 20 Ekim 2012’dir.
 • Poster bildirilerinizi ergengunleri2012@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.
 • Poster boyutları 70 cm x 100 cm’dir.
 • Poster bildiri özetleri değerlendirme kurulu tarafından ön bir değerlendirmeden geçirilecek, esas değerlendirme Ergen Günleri sırasında poster başında yapılacaktır.


  Önemli duyuru: Poster sunumu ile kongreye katılacak olan asistanlar arasından 15 kişi için konaklama ve kayıt ücretinin tümü ve yol giderinin bir bölümünü içeren TÜBİTAK desteğine başvurulmuştur.

  Bu destekten yararlanabilmek için belirlenen son tarih 30 Eylül 2012 olduğu için ve başvuruların sayısı 20'yi geçtiğinden başvuru süresi dolmuştur. Bu destek için TÜBİTAK'a başvuru süreci tamamlanmıştır. TÜBİTAK'dan gelen yanıta göre başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  HABERLER/GELİŞMELER

  ARAMA
  Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

  Kızılırmak Deltası

  Web sitesi: Koray Karabekiroglu